Köy Odası

Köy Odası

 

Köyümüzde bulunan iki adet köy odası aşağı ve yukarı mahalle olarak adlandırılan bölümde bulunmaktadır.

İşlerlikleri birkaç amaca uygun olarak yapılmış olduklarından hala sürmektedir.

4 veya 5000 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu sandığımız köyümüz Hanözü Köyü (Geley Köyü) Araç İlçesinin  3 büyük köyünden birisidir.

Köy Odalarının geçmişi çok eskiler dayanmakta olduğunu sanmaktayız.

Köy Odaları aynı zamanda Mahalle  Odası olarak ta adlandırılmaktadır.

Köy Odaları geçmiş süreç içinde , ulaşımın çok zor olduğu dönemlerde , ulaşımın kervan veya hayvanlarla  uzun  mesafe yolculuk yapan insanlar  , gezginler ve tüccarlar için bir konaklama yeri olarak kullanıldığını bu  gereksinimin yapılma nedeni olduğunu bilmekteyiz. Uzun yol boylarında ,  şehir merkezlerinde Han’lar bulunurken köy yerlerinde hanların yerine  konukların , konaklama yeri olarak köy ve mahalle odaları yapılmıştır.

Köy Odaları uzun mesafe  yolculuk yapan insanlar için bir konaklama yeri olarak kullanılırdı. Bu odalar köy halkı tarafından konuklar için bir ev gibi tasarlanmışlardır.  Konuklar köyde kaldığı sürece ikram ve izzetlerde bulunulur yiyecek ve içecekleri köy halkı tarafından karşılanılır. Odada bir  Ocak, oturmak için Sedir, sedirlerde sırt yanlıkları ve minderler bulunur, Ocakta su ısıtabilmek için bir kap bulunur. Ocakta saç,  saç ayağı, maşa, kürek, caba  ve mangal bulundurulurdu.

Odada bir yüklük bulunur.

Yüklüğün üst kısmı yatak ve yorganların konulma yeridir.

 Yatak ve yorganlar alındıktan sonra kapak kaldırılarak alt ta kalan kısım banyo yeri görevini yerine getirir. Odanın diğer bölümü ise abdesthane olarak adlandırılan tuvalet bölümüdür. Kapının yanında çangla olarak adlandırılan kap kaçak yıkama ve el yıkama amacıyla kullanılan iki bölümlü bugünün lavabo ve eviye gereksinimini karşılayan bölüm vardır.

Alt kat ise hayvanların barınması için yapılan Ahır (dam) bölümüdür.

 Köyde konaklayan konukların köyde kaldığı sürece yiyecek içecekleri ve hayvanların barınması için gerekli olan yiyecekleri köyce ortaklaşa karşılanırdı. Bu ritüel misafirperverlik olarak kabul edilirdi. Konuklar hoşnut tutulmaya çalışılırdı.

Konukların olması  dış  dünyadan  köy dışından gelen insanlarla sıcak yakın temas kurulmasını sağlar bilgi aktarımını ve ticareti sağlardı.

Köy odalarının bundan başka işlevi de günlük işlerin bitiminden sonra köy halkının birlikte olmasını sağlar. Buda bilgi aktarımını sağlardı.  Köy odaları genelde cami ve mescitlere yakın olarak kurulduğundan namaz sonrası muhabbetleri sağlardı.

Namaz sonrası bir araya gelen insanlar hoş beşten sonra tarım ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar, topluca eğlenmeye çalışırlardı.

Akşam  eğlenceleri  benim görebildiğim kadarı ile yüzük oyunu, ebe, hane, üç taş, domino, tavla ve kağıt oyunları idi. Odun isi ile de şakalar yapılırdı.

Köyün sorunları bu köy odalarında konuşulur, dertler ve  sıkıntılar  ve  sevinçler burada paylaşılırdı.

  Nişan,  düğün , askerliğe  gönderme  ve karşılama törenleri de buradan yapılırdı.

 Köy Muhtarı veya İhtiyar Heyetinin ortaklaşa tespit ettikleri sorunlar imece usulü ile paylaştırılır ve yerine getirilmesi de buradan kontrol edilirdi.

 Köy Odalarında toplanma gündüzleri ancak Bayram Namazı sonrası olur camiden çıktıktan sonra tekrar burada eve gitmeden bayram için gelenler namaz sonrası evlere dağılmadan burada görüşürlerdi. Öğle ve ikindi arası toplanma ancak cenaze sonrası olurdu.

 Köy odalarının birer sorumlusu olur oranın bakımı ile onlar ilgilenirdi.

 Bu işlerliğe sahip özgün  köy  odaları  yıllara karşı direncini gösterip ayakta durmalarına karşı köylerimizden kentlere doğru yaşanan yoğun göçler nedeni ile boşaldığı için mahzun şekildedirler.

 Gelin köye geldiğinizde köy odalarını ziyaret edip çay demleyip içecek kadar ziyaret edelim.

Odalar da varlıklarını insan nefesi ile sürdürsünler.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !